Прессостат 180/70 mbar COLGED/ELETTROBAR

€20.50

Артикул: 3320112

calibration 180/70 mm 250V 16(4)A for Dishwasher (BONNET) EOLYA BATTERIE 600 for Dishwasher (HOBART) ECOMAX 683 for Dishwasher (THIRODE) Oreane LB PRO 5 Oreane LT PRO 1 - Oreane LT PRO 2 Oreane LT PRO 3 - Oreane LT1 - Oreane LT2 OREANE LB PRO 2 - OREANE LB PRO 3 OREANE LB PRO 4 - OREANE LC PRO GL40HE

DEP45,926049,541.105,3320112